Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica otoka Krka  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici otoka Krka  putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama. 

Zahtjev se može dostaviti:
- poštom na adresu: Turistička zajednica otoka Krka, Trg sv. Kvirina 1, Krk
- telefaksom na broj: +385 51 222-336
- elektroničkom poštom na adresu: tz-otoka-krka@ri.t-com.hr
- osobno u Uredu Turističke zajednice otoka Krka  radnim danom od 8 do 16 sati 

Osoba ovlaštena za informacije Mr.sc. Majda Šale

 

 

O D L U K A o imenovanju osobe za informiranje

U skladu s odredbom čl.13 Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N.25/13) TZ otoka Krka prema zaključku Turističkog vijeća TZ otoka Krka donijelo je na 24. sjednici održane 30.10.2014. godine slijedeću

O D L U K U

o imenovanju osobe za informiranje

Turističko vijeće TZ otoka Krka zadužuje direktoricu ureda mr.sc. Majdu Šale kao ovlaštenu osobu za informiranje

TZ otoka Krka

 

Zahtjev za pristup informacijama | pdf |

Statut Turističke zajednice otoka Krka
Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice otoka Krka
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice otoka Krka
Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka