Ostvareni turistički promet otoka Krka u kolovozu i razdoblju siječanj - kolovoz 2015.

OTOČNA ROŽICA


Poziv

Ostvareni turistički promet otoka Krka u kolovozu i razdoblju siječanj - kolovoz 2015.

04.09.2015

Na području Otoka Krka ostvareno je u  kolovozu   2015. godine:

DOLAZAKA  231.452
NOĆENJA 1.469.262

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, to je u dolascima povećanje  za 6,28%  ,  a u noćenjima 5,58%
U odnosu na 2013. godinu  ostvareno je u dolascima  7,18 % više, a u noćenjima za 5,86% više

Domaći gosti ostvarili su 9.387 dolazaka    (+10,72%  u odnosu na 2014. godinu)   te  60.588  noćenja (+10,50%  ), a strani gosti su ostvarili 222.065 dolazaka (+6,10%) i 1.408.674 noćenja
 (+5,38%)
Domaći gosti  sudjeluju u ukupnim noćenjima sa 4,12%, a strani gosti sa 95,88%

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju  i to 118.112 dolazaka   (+5,37%) i 800.454 noćenja (+9,60%),    u kampovima   je ostvareno 70.571 dolazaka (-1,34%) i  437.553 noćenja (indeks 100).
Slijede hoteli  sa 40.887 dolazaka  (+5,13%) i 215.794 noćenja (+4,13%).
Odmarališta su ostvarila 1.628 dolazaka (+4,23%) i 14.122 noćenja (-15,09%)
Kampirališta  254 dolazaka i 1.339 noćenja što je za 18,95 % manje u odnosu na2014. godinu

Učešće privatnog smještaja   u  ukupnom prometu je 54,48%,  kampova 29,78% ,  hotela 14,68%,
Ostalo (1,06%) otpada na odmarališta i kampirališta

Najviše stranih dolazaka i  noćenja ostvarili su Nijemci 59.094 dolazaka  (+3,86,%  ) i  453.547 noćenja (+ 5,67% ) i učešćem od 30,87%, slijede  Talijani sa ostvarenih 39.458 dolazaka  (+7,07%  ) i  226.641  noćenja (+8,24%   u odnosu na 2014. godinu) sa učešćem od 15,43%,  Slovenci  su na trećem mjestu  sa 32.341 dolazaka (isto kao i 2014 ) i 204.603 noćenja (-2% ),  sa učešćem od 13,93% slijede Austrijanci   sa 23.621 dolaskom (+3,76%) i 137.380 noćenja (+3,39%) i učešćem od 9,35%
Mađari  su ostvarili    15.836 dolazaka (+26,88%) i 79.010  noćenja a što je za 20,29% više u odnosu na 2014 godinu. Učešće Mađara u ukupnim noćenjima je 5,38%
Porast bilježe Česi  sa 11.790 (+6,74%) dolazaka i 72.861 noćenja (+4,21%),, sa učešćem od 4,96%
Slovaci  sa 9.394 dolazaka  (+11,26%)  i 59.388 noćenja (+12, 56%).
Poljska sa 8.190 dolazaka (+2,48% ) i 48.775 noćenja (-3%%), bilježi blagi pad u noćenjima , a  ostale zemlje  Nizozemska  koja sudjeluje u prometu sa 2,25% bilježi 3.764 dolazaka i 33.008 noćenja što je za 1,75%više od 2014. godine.
Skandinavske zemlje u  kolovozu bilježe rast, ali su  manje zastupljene u odnosu na pred sezonu

Prosjek boravka turista u  srpnju  je 6,34  dana.

U razdoblju siječanj- kolovoz  2015. godine   na otoku Krku  ukupno je ostvareno:

DOLAZAKA   627.677
NOĆENJA 3.601.000

u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u dolascima je ostvareno više  za 9,87%, kao i u noćenjima gdje je ostvareno više za 7,98%.
U odnosu na 2013. godinu ostvareno je za 9,45% više u dolascima i za 5,39% više u noćenjima

Domaći gosti   ostvarili su 32.959 dolazaka  ( + 18,65% )  i 167.774 noćenja  ( +14,62%).
Domaći gosti  imaju učešće  u ukupnim noćenjima za razdoblje siječanj-srpanj od  5,54 % .
Strani turisti su ostvarili 594.718    dolazaka (+ 9,42%)  i 3.433.226  noćenja (+7,67% ).
Učešće stranih turista  je  95,34%

Po smještajnim kapacitetima  najviše dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju   , sa učešćem od 47,53% u ukupnim noćenjima , a ostvareno je    262.648  dolazaka  ( (+15,19% ) i 1.711.537 (+12,37 %).

U kampovima je  ostvareno 209.627 dolazaka (+9,98%) i  1.168.666 noćenja (+4,57% ).
Učešće kampova   je  32,45 % u ukupnim noćenjima otoka Krka

U hotelima je ostvareno  149.289  dolazaka  (+7,79%).) i 676.902  noćenja  (+5,55% ) Hoteli ukupno sudjeluju sa 18,80% u ukupnim noćenjima otoka Krka

Po tržištima  najveći broj dolazaka i    noćenja ostvarili su  Nijemci  136.040 (+7,94%), noćenja su ostvarili 980.916 (+9,56%), na drugom su mjestu  Slovenci  koji su ostvarili  122.806 dolazaka (+6,18%) i  627.593 noćenja  (+1,51% ) te Austrijanci sa 72.608 dolazaka(+ 6,47%) i 386.716 noćenja  (+3% ), Talijani sa 69.275 dolazaka (+10,87% ) i 361.423 noćenja (+10,16%),  slijede Mađari 34.459 dolazaka (+18,59%) i 169.511  noćenja (+15,27%).
Česi su ostvarili 33.540 dolazaka (+8,06%) i 213.710 noćenja (+8,03%), Slovaci su ostvarili 23.991 dolazaka (+9%) i 145.579 noćenja (+9%),te Poljaci  21.316 dolazaka (+7,78%) i 132.350 noćenja (+4,51%)
Znatan rast bilježi Nizozemska sa 14.526 dolazaka +3,86% i 97.532 noćenja +3,66,  Šveđani sa 8.696 dolazaka (+52,94% )  i 45.939 noćenja  (+61,63%),  Švicarska sa 9.543 dolaskom i  44.814 noćenja  (+6,88%), Francuska sa 6.716 dolazaka (+12,57% ) i 23.718 noćenja (+11,09%)
 
U nekategoriziranim objektima u razdoblju siječanj- kolovoz   2015.   na otoku Krku je ukupno boravilo 51.233 osoba  a ostvareno je  1.336.160 noćenja  (+1,26%)
Od toga  vikendaši (kuće i stanovi za odmor)  su ostvarili 36.731 dolaska i 1.238.477 noćenja (+2,22%, a prijatelji su ostvarili  14.502 dolazaka (+1,50%)  i 97.683  noćenja  (-1%%)
Najviše noćenja u nekategoriziranom objektu   ostvareno je u Malinskoj   (532.604,a što je za 2% više u odnosu na 2014. godinu ), a najmanje je ostvareno u Vrbniku 13.083(-20%)
Domaći su ostvarili u nekategoriziranom smještaju  695.985 noćenja (-4%)
Najviše  stranih  noćenja ostvarili  su Slovenci  467.043  (+11,67%)  i Nijemci 47.787 
(-14%), te Austrijanci  22.119 (+1,97%)

Krk, 04. 09.  2015.
Mr.sc. Majda Šale