Ostvareni turistički promet otoka Krka u srpnju i u razdoblju siječanj - srpanj 2015.

OTOČNA ROŽICA


Poziv

Ostvareni turistički promet otoka Krka u srpnju i u razdoblju siječanj - srpanj 2015.

04.08.2015

Na području Otoka Krka ostvareno je u srpnju  2015. godine:

DOLAZAKA             NOĆENJA
195.031                1.270.873

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, to je u dolascima povećanje  za 14,78%  ,  a u noćenjima 12,07%
U odnosu na 2013. godinu  ostvareno je u dolascima  5,96 % više, a u noćenjima za 2,64% više.

Domaći gosti ostvarili su 9.129 dolazaka (+12,50%  u odnosu na 2014. godinu)   te  56.975  noćenja (+11,16%  ), a strani gosti su ostvarili 185.902 dolazaka (+14,90%) i 1.213.898 noćenja (+12,12%).

Domaći gosti  sudjeluju u ukupnim noćenjima sa 4,68%, a strani gosti sa 95,32%.

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju  i to 94.390  (+20,06%) i 646.737 noćenja (+16,44%),  u kampovima   je ostvareno 60.795 dolazaka (+9,32%%) i  399.700 noćenja (+8,69%).
Slijede hoteli  sa 36.933 dolazaka  (+13,17%) i 201.538 noćenja (+8,81%).
Odmarališta su ostvarila 2.633 dolazaka (-4,29%) i 21.774 noćenja (-10,89%)
Kampirališta  280 dolazaka i 1.124 noćenja što je na nivou 2014. godine.

Učešće privatnog smještaja   u  ukupnom prometu je 50,88%,  kampova 31,45% ,  hotela 15,85%,
Ostalo (1,82%) otpada na odmarališta i kampirališta.

U odnosu na 2014. godinu sva mjesta  bilježe  povećanja  u dolascima i noćenjima i to Omišalj za 10,10%, Malinska 8,91%, Krk 15,29%, Punat 9,73%, Baška11,42%, Vrbnik 27,40% i Dobrinj 14,37%.

Najviše stranih dolazaka i  noćenja ostvarili su Slovenci  40.226 dolazaka  (+6,52,%  ) i  264.326 noćenja (+ 2,50% ) i učešćem od 20,80%, slijede  Nijemci  sa ostvarenih 30.075 dolazaka  (+23,18%  ) i  250.217  noćenja (+28,96%   u odnosu na 2014. godinu) sa učešćem od 19,69%,  Austrijanci su na trećem mjestu  sa 20.712 dolazaka (+14,31% ) i 127.103 noćenja (+4,38% ),  sa učešćem od 10,00% slijede Česi sa 14.511 dolaskom (+19,58%) i 102.120 noćenja (+15,08%) i učešćem od 8,04%.
Talijani su ostvarili  15.395 dolazaka (+18,37%) i 84.621  noćenja a što je za 11,75% više u odnosu na 2014 godinu. Učešće Talijana u ukupnim noćenjima je 6,66%
Porast bilježe Mađari sa 12.392 (+9,56%) dolazaka i 66.305 noćenja (+9,11%), Slovaci  sa 11.169 dolazaka   i 70.510 noćenja (+12%), te daljnji  rast  bilježi Poljska sa 9.186 dolazaka (+18% ) i 63.349 noćenja (+12%), Nizozemska sa 6.059 dolazaka (+8%) i 41.047 noćenja (+7%),  Švedska  sa 4.225 dolazaka (+37%)  i 23.820 noćenja  (+33,84%)

Prosjek boravka turista u  srpnju  je  5,38  dana.

U razdoblju siječanj- srpanj  2015. godine   na otoku Krku  ukupno je ostvareno:

DOLAZAKA       NOĆENJA
396.225           2.131.738

u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u dolascima je ostvareno više  za 12,08%, kao i u noćenjima gdje je ostvareno više za 9,69%.
U odnosu na 2013. godinu ostvareno je za 10,81% više u dolascima i za 5,07% više u noćenjima.

Domaći gosti ostvarili su 23.572 dolazaka  ( + 22,13% )  i 107.186 noćenja  ( +17,09%).
Domaći gosti  imaju učešće  u ukupnim noćenjima za razdoblje siječanj-srpanj od  5,03 % .
Strani turisti su ostvarili 372.653  dolazaka (+ 11,50%)  i 2.024.552  noćenja (+9,33% ).
Učešće stranih turista  je  94,97%.

Po smještajnim kapacitetima  najviše dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju   , sa učešćem od 42,74% u ukupnim noćenjima , a ostvareno je  144.536  dolazaka ( +17,85% ) i 911.083 noćenja (+14,93 %).

U kampovima  je  ostvareno  139.056 dolazaka (+9,98%) i  731.113 noćenja (+7,19% ).
Učešće kampova   je  34,30 % u ukupnim noćenjima otoka Krka.

U hotelima je ostvareno  108.402  dolazaka  (+8,82%).) i 461.108  noćenja  (+6,22% ) Hoteli ukupno sudjeluju sa 21,63% u ukupnim noćenjima otoka Krka.

Po tržištima  najveći broj   noćenja ostvarili su Nijemci  466.061 (+13,15%) , dolazaka su ostvarili   76.946 (+11,30),  na drugom su mjestu  Slovenci  koji su ostvarili najveći broj dolazaka  90.465  (+8,49%) i  410.218 noćenja  (+3,11% ) te Austrijanci sa 48.987 dolazaka (+ 7,83%) i 249.565 noćenja  (+2,79% ),  Česi su ostvarili  21.750 dolazaka (+8,80%) i 140.849 noćenja  (10,11%),
Talijani su ostvarili više dolazaka  29.817 dolazaka (+16,33%) i  134.782  noćenja (+13,55% ).
%), a Mađari 18.623 dolazaka (+12,35%) i 90.501  noćenja (+11,21%).
Znatan rast bilježi Nizozemska sa 10.762 dolazaka +5,50% i 64.254 noćenja +3,66,  Šveđani sa 7.882 dolazaka (+55,49% )  i 41.410 noćenja  (+62,95%).

Prosjek boravka turista u razdoblju siječanj-srpanj  2015.    je 5,3  dana.

U nekategoriziranim objektima u razdoblju siječanj- srpanj   2015.  na otoku Krku je ukupno boravilo 37.638  osoba  a ostvareno je  788.783 noćenja  (+3,58%).
Od toga  vikendaši (kuće i stanovi za odmor)  su ostvarili 30.019 dolaska i 740.393 noćenja (+3,15%, a prijatelji su ostvarili  7.619 dolazaka (+7,02%)  i 48.390  noćenja  (+3,75%)
Najviše noćenja u nekategoriziranom objektu   ostvareno je u Malinskoj   (296.001,a što je za 4% više u odnosu na 2014. godinu ), a najmanje je ostvareno u Vrbniku 9.421
Domaći su ostvarili u nekategoriziranom smještaju  393.865 noćenja (-3%)
Najviše  stranih  noćenja ostvarili  su Slovenci  302.313  (+15,24%)  i Nijemci 21.780  (-17%), te Mađari 9.536 (+17,79%).

Krk, 04. kolovoz 2015.

Mr.sc. Majda Šale