Eko otok Krk

Eko otok Krk

U lipnju 2005. godine na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada, popularno nazvan Eko otok Krk.

Eko otok Krk predstavlja cjelovit model zbrinjavanja otpada, prvi takav u Hrvatskoj, a omogućava zbrinjavanje svih vrsta otpada.

Za funkcioniranje sustava, na otoku Krku je postavljeno 6500 spremnika na 1400 mjesta.

Kućni se otpad odvojeno prikuplja u pet spremnika (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo).

Otok Krk ima i sedam POSAM-a, posebnih sabirnih mjesta (svaka jedinica lokalne samouprave ima jedan) na kojima građani besplatno odlažu glomazni kućni otpad, stari namještaj, bijelu tehniku, automobilske olupine, automobilske gume) i opasni otpad.

Na posebnim sabirnim mjestima od građana se otkupljuje i ambalaža uz naknadu od 0,50 kn po komadu (PET, staklo, aluminij).

Na otoku Krku se u godinu dana prikupi oko 19.500 tona komunalnog otpada, od čega se oko 12.000 tona prikupi tijekom ljetnih mjeseci.

Trenutačno se odvojeno prikuplja oko 30% otpada.

U suvremenom reciklažnom dvorištu razvrstani se otpad obrađuje i priprema za recikliranje, dok se nerazvrstani dio otpada, prema najsuvremenijim metodama, zbrinjava na odlagalištu Treskavac.

Cilj je povećanje udjela razvrstanog otpada za pet posto godišnje.

Selektivno prikupljen otpad dovozi se na reciklažno dvorište, gdje se dodatno razvrstava, preša i balira:

  • Karton
  • Uredski papir
  • Novinski papir
  • Staklo
  • Aluminijske limenke
  • Konzerve
  • PET ambalaža
  • Ostala ambalažna plastika
  • Tvrda plastika
  • Folije i najlonske vrećice

Više informacija na www.ponikve.hr


Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška

Obiteljski smještaj

na otoku Krku

Pronađite smještaj za vaš savršen odmor!

TRAŽI