Zakoni i propisi (obiteljski smještaj)

ZAKONI I PROPISI

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (N.N.85/srpanj 2015.)

2015. godine  donesen je novi Zakon o ugostiteljskoj  djelatnosti  koji je stupio na snagu početkom kolovoza 2015. godine

Istim zakonom propisano je:

Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.
Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

Između ostalima izdvajamo:

Člankom 30. propisane su Ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  
1. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu  može pružati fizička osoba- iznajmljivač
2. Iznajmljivač se smatra  državljanin Republike Hrvatske i ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije
3. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu  smatraju se:
- Smještaju u sobi, apartmanu i kući za odmor kojih je iznajmljivač vlasnik do najviše deset soba , odnosno 20 kreveta  u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
- Usluzi davanja doručka , polupansiona  ili punog pansiona kojima iznajmljivač pruža   usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor

Člankom 31.  Zakona regulirani su Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategorizaciju

Člankom 32. obuhvaćene su Obveze iznajmljivača

Člankom  33.  reguliran je  Boravak osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koji se smatra pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Članak 34. govori o Rješenjima o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Više o  Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti N.N. 85/srpanj 2015.